Påvisning av covid-19 antikroppar via venöst blodprov

ALLMÄN INFORMATION

Life Genomics erbjuder analys med kvantitativ antikroppsbestämning för covid-19 och dess Spike-protein. Detta görs med Roche Diagnostics analysmetod Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S.

Antikroppar mot Spike-proteinet har potential att vara neutraliserande antikroppar då Spike-proteinet sitter på utsidan av viruset.

Ett antikroppstest visar om en person har bildat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar efter genomgången covid-19-infektion eller genom vaccination. För att kroppen skall ha hunnit utveckla antikroppar är det viktigt att det gått minst 2 veckor mellan vaccination/tillfrisknande och att prov tas för antikroppsbestämning. Ett antikroppstest ger indikation om mängden antikroppar mot viruset där höga antikroppsnivåer gynnar eliminering av virus.

Om antikroppstestning görs efter vaccination är det viktigt att säkerställa att det test som används påvisar de antikroppar som specifikt bildas efter vaccination. De vaccin som används i Sverige mot covid-19 är alla baserade på Spike-proteinet. För att påvisa vaccinationssvar behöver alltså antikroppstestet som används kunna påvisa antikroppar mot detta protein.

INFORMATION TILL VÅRDGIVARE

Teknisk information
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S är en immunanalys för in vitro kvantitativ bestämning av antikroppar (inklusive IgG) mot SARS-CoV-2 spike (S) proteinreceptorbindande domän (RBD) i humant serum och plasma. Analysen använder ett rekombinant protein som representerar RBD för S-antigenet i ett dubbelantigen-sandwichanalysformat, vilket gynnar detektion av antikroppar med hög affinitet mot SARS-CoV-2. Testet är avsett som ett hjälpmedel för att bedöma immunsvaret mot SARS-CoV-2 S-proteinet.

Provtagningsanvisningar
Venöst blodprov i serumrör med gel.
Centrifugera rören efter 20 minuter – 2 timmar i 10 minuter vid 1300-2000 g.
Hållbarhet: 14 dagar i 2-8oC,  3 dagar i rumstemp, i båda fallen efter centrifugering.

Remiss Covid19 IgG
OBS! Minst 2 veckor bör gå mellan sjukdom/vaccination och provtagning.
Svarstid: 1-2 vardagar efter ankomst till laboratoriet.

Denna metod har visat god korrelation mot neutraliserande antikroppar.