Förtydligande kring Life Nutritest

I och med SVT:s inslag om gentester den 26/5 vill vi ge en helhetsbild av vad Life Nutritest är, samt bidra med kompletterande information gällande specifikt Life Nutritests analys av hur kroppen svarar för olika typer av träning.

Läs mer på Lifebutiken.se