Genanalysföretaget Life Genomics storsatsar under Vetenskapsfestivalen:

 

Vetenskapsfestivalen-3           logo_color

Gentekniken kan redan imorgon förändra människans villkor på gott och ont
Har du ärftlig resistens mot vinterkräksjuka? Hur mycket Neandertalare är du? Kommer vi att kunna designa våra barn i framtiden? Dessa och andra frågor kring genteknikens betydelse för människans utveckling tar det Göteborgsbaserade genanalysföretaget Life Genomics upp när man storsatsar på Vetenskapsfestivalen. – Dagens genteknik innebär att vi redan imorgon står inför en av de största förändringarna under människans utveckling, säger VDn och den tidigare professorn i molekylär bioteknik vid Chalmers Mikael Kubista, som också håller en föreläsning om den genetiska ingenjörskonsten. Företagets genanalyslaboratorium öppnas upp för allmänheten, som får sina genetiska anlag testade för resistens mot kräksjuka. En paneldiskussion arrangeras också om hur tekniken kan tänja gränserna för vad som är möjligt genom kloning och genmanipulation.

Utökade gentester och internationell expansion
Life Genomics utvecklas snabbt inom området genanalys. Idag erbjuds icke-invasivt fostertestning, s.k. NIPT, via mödravårdscentralerna, och genbaserat hälsotest, s.k. Nutritest, via Lifebutikerna. Nyligen gick investmentbolaget Bure Growth in med utvecklingskapital. – Vår teknik möjliggör att vi kan utöka våra gentester till nya områden och expandera på den internationella marknaden. Gentester är ett starkt växande område där det gäller att ligga i framkant, säger Mikael Kubista, som under festivalen håller en föreläsning om hur genetiken lett till människans utveckling och hur den genetiska ingenjörskonsten kommer att användas i framtiden.

Öppet laboratorium för allmänheten
Under festivalen öppnar Life Genomics upp sitt laboratorium för allmänheten för att dela med sig av hur genetiska analyser går till.  Besökarna kommer att få möjlighet att gentesta sig för att se om det finns ett ärftligt skydd mot vinterkräksjukan. Värdar är förutom VD Mikael Kubista också laboratoriechefen Eva Arkblad och försäljnings- och marknadschefen Didrik Rosén.

Paneldiskussion: Genteknik på gott och ont
De senaste årens genombrott inom genteknik avslöjar inte bara människans historia utan öppnar också upp för nya möjligheter att skapa vår framtid. Paneldiskussionen mellan några av de mest insatta i området kommer att handla om genteknikens möjligheter idag men också vad som väntar i en snar framtid alltifrån kloning och genmanipulation till att designa eftersökta egenskaper och reparera foster. Medverkande är professor Gunnar Bjursell, Karolinska institutet, som är en känd molekylärbiolog och bioteknikbyggare, Karin Wilbe Ramsay, utredningssekreterare vid Statens medicinsk-etiska råd, Åsa Thorinson Naluai, professor i experimentell genetik vid Sahlgrenska akademin och Mikael Kubista, VD, Life Genomics. Moderator är Torgny Nordin, vetenskapsjournalist och författare.

Om Life Genomics
Life Genomics DNA-analyser grundas på 25 års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och hos moderbolaget TATAA Biocenter. Flera tester finns redan på marknaden, bland annat Life Genomics icke-invasiva fostertest, s.k. NIPT, och hälsotestet Nutritest, samt TATAA Biocenters analys av cirkulerande tumörceller.  År 2013 utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta laboratorium för genetiska analyser av analysföretaget Frost & Sullivan. Företaget Life Genomics grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten.

För mer information:
Didrik Rosén, försäljnings- och marknadschef, mobil 070 585 70 02, mail: didrik.rosen@lifegenomics.se
Mikael Kubista. VD Life Genomics, mobil 073 392 81 68, mail: mikael.kubista@lifegenomics.se
Information om NIPT finns på: www.fostertest.se
Information om Life Nutritest finns på: www.nutritest.se

Information om Vetenskapsfestivalen och Life Genomics programpunkter

Vetenskapsfestivalen
http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/

Föreläsning: Från Neandertalmänniskan till den designade Babyn
Adress: Nordstadstorget | Nordstan scen
Lördag den 16:e april kl. 13:00-13:40
Info: http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/event/19501

Debatt/samtal: Kloning och genmanipulation – när tekniken tänjer gränserna för vad som är möjligt
Adress: Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25 | Pedagogen , Hus A, Kjell Härnqvistsalan
Lördag den 16:e april kl. 15:30-16:30
Info: http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/event/19500

Öppet hus: På Life Genomics AB
Adress: Odinsgatan 28 | Life Genomics
Onsdag den 13:e april kl. 15:00-18:00
Info: http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/event/19430

Torsdag den 14:e april kl. 15:00-18:00
Info: http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/event/19431

Söndag den 17:e april kl. 11:00-14:00
Info: http://vetenskapsfestivalen.se/for-alla/program/event/19432

 

logo_color
Vetenskapsfestivalen-2