Upptäck din mikrobiota

Mikrobiomtestet ”1test1TM” är ett CE-märkt In Vitro Diagnostiskt test, som syftar till att analysera bakterieinnehållet i tarmmikrobiomet. ”1test1TM” påvisar mängden bakteriell mångfald i avföringsprov liksom den relativa mängden av olika bakteriegrupper som valts ut för deras fördelaktiga påverkan på hälsan.

Mikrobiota & hälsa

Den så kallade intestinala mikrobiotan, eller tarmfloran, är uppsättningen av mikroorganismer som finns i vår tarm. Vår intestinala mikrobiota består mestadels av bakterier. Även om förekomsten av dessa organismer har varit känd i mer än ett sekel, den exakta karaktäriseringen av dessa bakterier och deras viktiga roll i hälsa är ett aktuellt forskningsämne. Denna nya förståelse har bara blivit möjlig tack vare tekniska framsteg som DNA-sekvensering. Vissa bakterier är mycket fördelaktiga för hälsan på grund av deras många bidrag. De deltar i matsmältningen, särskilt genom att säkerställa jäsning av icke-smältbara livsmedelsrester. De är det bästa naturliga skyddet mot patogena bakterier, dvs externa bakterier som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Dessa bakterier har också en viktig roll i utbildningen av vårt immunsystem vilket är nyckeln till att utveckla immunsvar anpassade till en given patogen. Syntesen av vissa vitaminer som vitamin K och B12 utförs uteslutande av tarmarnas bakterier.Allt fler forskningsarbeten lyfter fram tarmmikrobiotans roll i många patologier. Tarmmikrobiotan spelar därför en viktig roll i välbefinnande och hälsa. Det är av denna anledning som utvärderingen av sammansättningen av tarmmikrobiotan är ett mycket viktigt personligt övervakningsverktyg.

Mikrobiomtestet är

 • Ett objektivt verktyg för att utvärdera effekten av en förändring av livsstil eller mat på sin tarmmikrobiota.
 • En motivationskälla till en ny diet eller livsstil
 • Ett personligt verktyg som låter dig välja den mest lämpliga kosten eller probiotika
 • Ett pedagogiskt verktyg för att förstå din intestinala mikrobiota

Teknologi

För den teknisk intresserade kan nämnas att den genetiska analysen baseras på 16s och variationer i v3-v4 regionerna. Detta ger att vi kan identifiera även icke odlingsbara bakterier.
De bakterietyper som analyseras kategoriseras inom de 9 stammarna Actinobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Firmicutes, Fusobacteria, Lentisphaerae, Proteobacteria, Tenericutes and Verrucomicrobia.

Länk till informationsbroschyr

Provtagningskit

Fullständiga provtagningsinstruktioner hittar du här.

Rapporten

Rapporten innehåller följande:

 • Introduktion
 • Mångfalden i ditt mikrobiom
 • Klassificering av bakterier, enterotypes
 • Två bakteriegener associerade med god hälsa
 • Mikrobiota och sport
 • Kortkedjiga fettsyror
 • Mikrobiom och allergier
 • Probiotika
 • Resultatsammanfattning

Resultatet

Resultatet av Mikrobiomtestet ”1 test 1TM” presenteras i form av en tio-sidors rapport som presenterar dina

resultat på ett detaljerat men också lärande sätt. Du kommer att känna till mångfalden i

din mikrobiota samt mängderna av de viktigaste bakterierna som vårt team av mikrobiologiska experter har valt för dig.

Värdena i resultatrapporten motsvarar en relativ fördelning av olika bakterietyper och dessutom i relation till ett genomsnitt hos en grupp utvalda friska individer. Resultaten är pedagogiskt redovisade. Ett gott råd kan dock vara att alltid söka professionell rådgivning innan du gör större förändringar av din kost eller livsstil.

Läkarkontakt

Är ni intresserade av att göra ett Mikrobiomtest, kontakta www.Gendoktorn.segendoktorn@outlook.com

Länkar till vetenskaplig information om Mikrobiom.
Rekommendationerna från den europeiska föreningen för primärvårdsgastroenterologi.
http://espcg.eu/wp-content/uploads/2013/09/ENGLISH-LEAFLET-ESPCG-2013-Consensus-Guidelines-on-Probiotics.pdf

Guideline för probiotika och prebiotika från World Gastroenterology Organisation, WGO.
http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics/probiotics-and-prebiotics-english

Livsmedelsverkets risk- och nyttoprofil. Interaktioner mellan maten och tarmfloran – en övergripande sammanställning av kunskapsläget.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2018/mikrobiomet_risk-och-nyttoprofil-livsmedelsverket-rapportserie-nr-11-2018.pdf

Om Luxia Scientific

Luxia Scientific skapades i juni 2018 av professor Alessandra Cervino. Bolagets uppgift är att förbättra välbefinnande och hälsa genom innovativ diagnostik med inriktning på mikrobiom.

För mer information, besök www.luxia-scientific.com