Laboratorieackreditering

Life Genomics är en avknoppning till TATAA Biocenter och använder deras laboratorietjänster i väntan på att vårt eget laboratorium färdigställs. TATAA Biocenter är ackrediterade enligt ISO 17025.