Laboratorieackreditering

Life Genomics med ackrediteringsnummer 10441 är ackrediterat av Swedac för provning enligt standarden ISO 15189.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och ackrediteringens omfattning inkluderar Harmony NIPT för Trisomi 13, 18 och 21.