Laboratorieackreditering

Life Genomics är en avknoppning till TATAA Biocenter och använder deras laboratorietjänster som komplement till vårt eget laboratorium. TATAA Biocenter är ackrediterade enligt ISO 17025.