Styrelse

Styrelsen består av:

 • Styrelseordförande

  Göran Brandt

  Göran Brandt är styrelseordförande sedan 2015. Göran är ingenjör och marknadsekonom med ett förflutet som egen företagare. Var med och startade Triolab ett företag inom diagnostikabranschen. Göran har innehaft olika chefsbefattningar bland annat som affärsområdeschef för Bergman & Beving MediTech och Addtech Life Science.

 • Ledamot

  Mikael Kubista

  Dr Mikael Kubista (PhD) är VD, grundare och huvudägare av TATAA Biocenter som Life Genomics är en spin-off ifrån. Mikael har en professionell historia som professor i molekylär bioteknik vid Chalmers Tekniska Högskola där han utvecklade tekniker för analys av nukleinsyror och realtids -PCR, som han tilldelades SKAPA priset år 2002. Han har också grundat LightUp Technologies, som var det första diagnostikföretag i Europa som bygger på realtids-PCR.

 • Ledamot

  Artur Aira

  Artur Aira är styrelseledamot och privat investerare och en av grundarna i Life Genomics. Arthur bidrar med sitt stora nätverk, branscherfarenhet och kompetens.

  Artur har haft ledande befattningar VD / GM> 20 år i stora företag (Organon, bioMerieux, Addtech Life Science, Addlife) och även i styrelsen för över 35 företag. För närvarande är han inblandad i ett antal nystartade företag och styrelseledamot i kommersiella företag inom MedTech, Forskning, Genetik och Diagnostikindustri.

 • noprofile

  Ledamot

  Fredrik Mattsson

  Fredrik Mattsson var Investment Director på Bure ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap och arbetar nu på Vitrolife.