Medicinskt ansvarig läkare

Medicinskt ansvarig läkare för Life Genomics är:

Docent Lars-Olof Hansson

Läkare i klinisk kemi med lång erfarenhet från fem av våra svenska universitetssjukhus, bland annat som verksamhetschef för Akademiska Laboratoriet vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Lars-Olofs huvudintresse inom klinisk kemi är plasmaproteiner, markörer för inflammatoriska reaktioner, endokrinologi och tumörmarkörer.

Lars-Olof är medlem i IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) committee on plasma proteins, medlem i AACC (American Association for Clinical Chemistry) och har varit medlem i EGTM (European Group on Tumor Markers).