Insamlingskampanj för att hjälpa människor med postcovid

16 november, 2022

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har minst 17 miljoner människor i Europa allvarliga komplikationer från Covid 19, och mörkertalet är stort. Tyvärr har sjukvården otillräckligt med kunskap och verktyg för att hjälpa människor med postcovid.

Flera av de som lever med postcovid har varit sängliggande i månader eller år, har ständigt återkommande feber, hög puls samt ljud- och ljuskänslighet. Många har svårt att ens läsa en bok eller tidning. Detta är bara några av symptomen.  I en medlemsundersökning gjord av Svenska Covidföreningen svarar 1 av 4 att de förlorat sin huvudsakliga sysselsättning, 1 av 3 har tappat kontakt med vänner, och 9 av 10 svarar att de tvingats sluta med meningsfulla aktiviteter.

Trots att sjukvården gör vad de kan så är kunskapen låg. Det behöver vi ändra på, men för att lyckas behövs mer forskning. Den 15 november startade därför Pandemifonden (som stöds av Life Genomics) och Svenska Covidföreningen en gemensam insamlingskampanj inför Giving Tuesday. Målet är att ge sjukvården mer kunskap och bättre verktyg för att hjälpa människor med postcovid.

Hjälp till att stärka forskningen och hjälpa de som lider av postcovid tillbaka till en frisk och normal vardag, genom att ge en gåva till kampen mot postcovid!

https://www.facebook.com/donate/1238458520036470/543574581109717

Kampanjen pågår till och med 4 december och Facebook tar hand om behandlingen av gåvor utan avgifter.