Ackreditering av NIPT-labbet

Laboratorieackreditering

Laboratoriet på Odinsgatan är ackrediterat enligt ISO 15189 för att analysera sannolikhet för trisomi 13, 18 och 21 hos foster, med Harmony NIPT.