Ledning, styrelse och nyckelpersoner

Företagsledning

Göran Jacobsson

VD

Eva Arkblad

Laboratoriechef

Styrelse

Göran Brandt

Ordförande

Göran Brandt är styrelseordförande sedan 2015. Göran är ingenjör och marknadsekonom med ett förflutet som egen företagare. Var med och startade Triolab ett företag inom diagnostikabranschen. Göran har innehaft olika chefsbefattningar bland annat som affärsområdeschef för Bergman & Beving MediTech och Addtech Life Science.

Neven Zoric

Ledamot

Neven Zoric är styrelseledamot sedan 2020 och är en av medgrundarna och tidigare VD till TATAA Biocenter som Life Genomics är en spin-off ifrån. Neven har en bakgrund från flera kommersiella tjänster inom Thermo Fisher Scientific, bland annat inom försäljning och marknadsföring av tester för prenatal screening. Neven är idag sälj och marknadsansvarig för EMEA i Vitrolife AB, ett världsledande bolag inom produkter för assisterad befruktning (IVF).

Bengt Belfrage

Ledamot

Bengt Belfrage har mer än 30 års erfarenhet som VD och affärschef samt som styrelseledamot i kunskapsintensiva företag, främst inom olika delar av life science, såväl nystartade som kommersiella internationella företag, bl a som vVD för Pharmacia Biotech (nuvarande Cytiva) och VD för Nova Medical (nuvarande Unilabs) samt styrelseordförande för LightUp Technologies och CanAg Diagnostics. Han har också uppdrag som representant för större ägare i valberedningar i noterade bolag.

Artur Aira

Suppleant

Artur Aira är suppleant och privat investerare och en av grundarna i Life Genomics. Arthur bidrar med sitt stora nätverk, branscherfarenhet och kompetens. Artur har haft ledande befattningar VD / GM> 20 år i stora företag (Organon, bioMerieux, Addtech Life Science, Addlife) och även i styrelsen för över 35 företag. För närvarande är han inblandad i ett antal nystartade företag och styrelseledamot i kommersiella företag inom MedTech, Forskning, Genetik och Diagnostikindustri.

Mikael Kubista

Suppleant

Dr Mikael Kubista (PhD) är grundare av TATAA Biocenter som Life Genomics är en spin-off ifrån. Mikael har en professionell historia som professor i molekylär bioteknik vid Chalmers Tekniska Högskola där han utvecklade tekniker för analys av nukleinsyror och realtids -PCR, som han tilldelades SKAPA priset år 2002. Han har också grundat LightUp Technologies, som var det första diagnostikföretag i Europa som bygger på realtids-PCR.

Vetenskaplig rådgivare

Docent Ulf Kristoffersson

Vetenskaplig rådgivare avseende NIPT

Docent och specialist i klinisk genetik.Tidigare överläkare och verksamhetschef för Genetiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.

Medicinskt ansvarig läkare

Docent Lars-Olof Hansson

Medicinskt ansvarig läkare

Läkare i klinisk kemi med lång erfarenhet från fem av våra svenska universitetssjukhus, bland annat som verksamhetschef för Akademiska Laboratoriet vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Lars-Olofs huvudintresse inom klinisk kemi är plasmaproteiner, markörer för inflammatoriska reaktioner, endokrinologi och tumörmarkörer. Lars-Olof är medlem i IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) committee on plasma proteins, medlem i AACC (American Association for Clinical Chemistry) och har varit medlem i EGTM (European Group on Tumor Markers).