Våra provtagnings-anvisningar

Provtagning och skicka blodprov för Harmony NIPT

Senast uppdaterad 22 juni 2023
Dokumentnr: 0083-10

1. LabPortalen Elektronisk remiss.

Helst ser vi att LabPortalen används för remisser och svarsrapporter. Logga in på https://login.labportalen.se/loggain.aspx?noLoginSimplified=true. Fyll i patientinformation. Spara. Skicka den elektroniska remissen. Låt patienten signera separat Samtyckesblankett och lägg den tillsammans med blodprovsrören i provtagningskitet.

Svarstid för närvarande är normalt 4-9 arbetsdagar.

2. Pappersremiss

Möjligheten finns att använda pappersremiss och få papperssvar på posten.

3. Ta blodprov

Ta 2 rör av perifert venöst blod (helblod) från den gravida kvinnan i cell-free DNA, Roche-rör (8,5 ml, vakuum-rör, Cell-Free DNA Collection Tube, Ref.nr. 07785666001). Blanda blodet försiktigt genom att invertera det några gånger. Förvara blodet i rumstemperatur (6-35°C). Inga pre-analytiska krav finns på patienten. Skriv patientens namn och födelsedata på rören, kontrollera att remissID och streckkoder på rören stämmer. Fastställ identiteten av patienten med legitimation. (Minst ett helt fyllt rör eller 3 halvfyllda rör behövs för att analysen ska kunna utföras.) Ta hand om smittförande, stickande, skärande avfall enligt lokala rutiner.

4. Att förpacka blodprovet

Lägg tillbaka rören i provtagningskitet så som de kommer, tillsammans med den signerade remissen. Placera provtagningskitet i ett vadderat kuvert. OBS! Flera kit kan placeras i ett vadderat kuvert. Placera returfraktsedeln på det vadderade kuvertet. Förslut ordentligt med häftklammar eller tejp.

5. Transport av blodprovet till Life Genomics

Skicka helst proverna samma dag som de tas. Undvik att skicka prover på fredagar – förvara proverna i rumstemperatur under helgen och skicka dem på måndagen. Proverna är hållbara i 7 dagar i rumstemperatur. Meddela spårningsnumret till Life Genomics antingen via e-remissen eller e-mail till info@lifegenomics.se

6. Lämna in paketet hos PostNords (Postens) ombud.

Observera vilken tid du senast måste lämna in ditt paket hos ditt ombud för att komma med dagens post.

 7. Bring cykelbud (Gäller kunder i centrala Göteborgsområdet)

När ni mailar/ringer Bring ber vi er att uppge klinikens namn, upphämtningsadress, eventuell portkod och telefonnummer till er. Ni anger även önskad tidigast upphämtningstid, senast leveranstid samt leveransadress:

Life Genomics
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg

OBS! Angående upphämtningstid så ber vi er att i första hand ange en 4 h eller 6 h hämtning, dvs med hämtning och leverans inom den tidsramen. Proverna kan levereras till oss mellan 08.00-16.30. Skulle det vid något tillfälle vara mer akut (vilket det sällan är med NIPT-prover) så finns de snabbare alternativ också men om möjligt undviker vi helst dessa då de är betydligt mer kostsamma.

Mailadress till Bring: order.goteborg@bring.com
Telefonnummer till Bring: 031-700 81 00 

Följande tillhandahålls av Life Genomics:

  • Provtagningskit med 2 st Roche cell-free DNA rör (plast).
  • Emballage för att skicka proverna.
  • Returfraktsedlar med PostNord.
  • Patientinformation Harmony Information till föräldrar och broschyrer.
  • Inloggningsuppgifter till elektroniskt system för remiss och svar.

Life Genomics har öppet helgfria vardagar kl 8-16 men svarar ofta i telefon även utanför dessa tider.

För att acceptera blodprover för analys med Harmony NIPT behöver proverna vara märkta med ID och åtföljas av antingen elektronisk eller pappersremiss samt komma laboratoriet tillhanda inom 7 dagar från provtagningen. Om prov ej uppfyller kraven för att accepteras kontaktas inremiterande.

Hemolys medför minskning av den fetala andelen och vid starkt hemolyserade prover kontaktas inremitterande som ges möjlighet att ta ett nytt prov. Prover tagna i Roche cell-free DNA och i Streck cf-DNA rör accepteras.

Tillgång till rådgivning beträffande beställningar och tolkning av resultat finns på info@lifegenomics.se och telefon 0708583372. Eventuella klagomål eller förbättringsförslag delges oss på samma sätt och hanteras hos oss enligt våra rutiner för avvikelser.

 

För viktig information om Harmony NIPT avseende metodens prestanda och begränsningar, se Harmony Information till föräldrar som tillhandahålls vid förfrågan.

Personuppgiftspolicy återfinns på: https://www.lifegenomics.se/om-oss/personuppgiftspolicy/