Ett blodprov är det enda som behövs

Harmony NIPT är ett blodprovsbaserat fostertest som går att genomföra redan från graviditetsvecka 10. Information för blivande föräldrar finns på fostertest.se, och information för vårdgivare finns på nipt.se

Harmony NIPT, det säkra fostertestet

Hur fungerar det?

Fritt DNA cirkulerar i blodet hos alla människor. Vid en graviditet cirkulerar även fritt DNA från fostret. Eftersom fostrets DNA är unikt, kan vi jämföra förhållandet mellan fostrets och mammans kromosomer.

Kort om testet

NIPT är ett screeningtest som med hög känslighet kan hitta kromosomavvikelser. Tillskillnad från det vanliga KUB-testet som hittar 79 av 100 trisomigraviditeter, hittar NIPT 99 av 100.

Hur utförs provtagningen?

Efter graviditetsvecka 10, i samband med ett första ultraljudet, kan ett blodprov tas i armvecket. Blodprovet skickas till vårt laboratorium i Göteborg där analysen utförs. Ett provsvar skickas ut inom 1-2 veckor.

Är du en blivande förälder?

fostertest.se hittar du de kliniker och vårdgivare som erbjuder provtagning för Harmony NIPT, som vi analyserar på vårt labb i Göteborg. Klicka här för att hitta din närmaste klinik.

Ett urval av våra samarbetande NIPT-kliniker

NIPT-labbet

Läs mer om våra laboratorium och vår laboratorieackreditering.

Dokument för remiss- och svarshantering:

Ta reda på mer

Arbetar du på en klinik som vill 
erbjuda NIPT?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur det fungerar att samarbeta med Life Genomics och vad du kan förvänta dig av oss. Våra laboratorier ligger i centrala Göteborg, men vi samarbetar med vårdgivare och kliniker över hela Norden.