Få ett säkrare utlåtande om din prostatacancer

Life Genomics samarbetar med Prostatype Genomics och utför den laborativa delen av genanalysen för Prostatype® på labbet vid Odinsplatsen i Göteborg. För att läsa mer om testet eller företaget bakom testet kan ni använda knapparna nedan:

Prostatype® - Genom en unik genanalys får du en mer tillförlitlig prognos och ett säkrare val av behandlingsform

 

Vill du veta mer om Prostatype®?
Arbetar du på en klinik som vill erbjuda testet, eller är du en patient som vill veta mer? Kontakta Prostatype Genomics eller din närmsta klinik genom att klicka här.

 

Biopsianalys för förbättrad prognostisk säkerhet

Varje år diagnostiseras ca 10 000 män med prostatacancer i Sverige, vilket gör det till en av våra vanligaste cancerformer. Men visste du att dina egna cancercellers gener har stor betydelse för din prognos och att detta bör påverka valet av behandling?

Över 15 års forskning vid Cancercentrum på Karolinska Institutet i Stockholm har resulterat i utvecklandet av en ny typ av genanalys. År 2007 grundades Prostatype Genomics AB för att vidareutveckla metoden och skapa en produkt och mjukvara som med hjälp av en RNA-baserad genpanel kan jämföra dina gener mot omfattande patientdata. Resultatet är säkrare prognostisering av din cancer, vilket skapar bättre möjligheter att ge rätt vård.

 

Idag är det svårt att hitta den optimala strategin, vilket leder till över- och underbehandling.

Med Prostatype förbättras förståelsen för din riskprofil, vilket möjliggör behandling som utgår från din cancertyp.

 

Fördelar
⚬  Förbättrat beslutsunderlag
⚬  Förbättrad livskvalitet
⚬  Minskad överbehandling
⚬  Minskad underbehandling

P-score stöttar ditt beslut

Prostatype anger ett P-score som visar hur aggressiv din prostatacancer är. Detta P-score ger ett bättre beslutsunderlag inför valet av behandling. Så hur får vi fram ett P-score? Vi använder oss av redan tagna biopsier och från dessa analyseras tre så kallade biomarkörer (mRNA).1, 2 Resultatet kombineras med PSA, Gleasonsumman och tumörstadiet.3 Detta genererar ett värde (P-Score) som ger både dig och din urolog ett unikt stöd i valet av behandling.

Hur ser din diagnos ut?

Idag finns det många metoder för att behandla prostatacancer. Vilken som passar dig bäst beror på hur aggressiv just din sjukdom är. Ju mer information om detta vi kan få fram, desto säkrare kan vi vara på att du väljer rätt behandling.

Har du:
⚬  Förhöjt PSA?
⚬  Biopsier med Gleasonsumma 6 eller 7?
⚬  Tumörstadie 2 eller mindre?

Om ovan stämmer in på dig tillhör du sannolikt en av dom vanligaste grupperna med låg- eller mellanriskprofil. Här kan Prostatype bidra med viktig information kring hur aggressiv just din cancer är.

En mer träffsäker prognos

Du och din urolog ska tillsammans fatta beslut om vilken behandling du ska få. Med dagens standardmetoder är det däremot svårt att avgöra hur aggressiv en prostata-cancer är, varför överbehandling med stor risk för biverkningar är ett välkänt problem. Vid biopsitagning missar man ibland den signifikanta cancern och då kan även en underbehandling ske i vissa fall.

Inga ytterligare biopsier

Med hjälp av Prostatype kan du och din urolog säkrare avgöra hur aggressiv cancern är. Du behöver normalt inte ta ytterligare biopsier, Prostatype använder sig av dem du redan har tagit. Analysen av testet utförs sedan av vår samarbetspartner, Life Genomics.

Genom att använda Prostatype kan ni undvika såväl underbehandling, som en onödigt aggressiv behandling, med stor risk för påfrestande biverkningar.

– Om Prostatype bekräftar att cancern är aggressiv, väljs den behandling som passar bäst.

– Om Prostatype visar att din cancer inte är aggressiv, kan det räcka med regelbunden uppföljning, så kallad aktiv monitorering.