Life Genomics

Life Genomics AB grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Life Genomics är ett privatägt och modernt genetiskt laboratorium som ligger i Göteborg.

Våra tester

Fostertest

Med endast ett blodprov kan ni enkelt och snabbt testa ert ofödda barn för kromosomavvikelser såsom Downs Syndrom. Ett NIPT-test… Läs mer

Covid-19 tester

Många länder kräver att inresande testats negativt för covid-19 och kan uppvisa läkarintyg. Alla kliniker anslutna till Coronapassport ger denna service. Vissa laboratorier utanför samarbetet Coronapassport… Läs mer

Risktest för Alzheimers sjukdom; ApoE status

Ingen enskild gen är den direkta orsaken till sporadisk Alzheimers sjukdom. Dock finns flera gener som korrelerar med risken för sjukdom. ApoE-genen… Läs mer

Kontakta oss

Har du ett test du vill erbjuda dina kunder? Kontakta oss för att se om vi har möjlighet att sätta upp analysen, på något av våra laboratorium.